3 thg 5, 2017

Thông báo: Một số nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn

Ngày 11/4/2017, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn có buổi làm việc với các thành viên Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn trường học và Câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi cấp tỉnh. Tham dự có Lãnh đạo tỉnh Đoàn, Hội đồng đội tỉnh, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, Ban Thanh thiếu nhi-Trường học, Thường trực Đoàn các đơn vị: Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Phước, Ninh Hải và hơn 60 thành viên Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn trường học và Câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi cấp tỉnh.
Sau khi nghe Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn trường học và Câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi cấp tỉnh báo cáo kết quả hoạt động và với 12 lượt tham gia ý kiến của thành viên 02 Câu lạc bộ.

1. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Hội đồng đội tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn trường học và Câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi cấp tỉnh.
Với mục đích đoàn kết, tập hợp, nâng cao chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ và chất lượng hoạt động Đoàn trường học, phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn trường học trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai công tác Đoàn trường học; Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn trường học được thành lập có 56 thành viên tham gia; thời gian qua, Câu lạc bộ tập trung tổ chức sinh hoạt 01 quý/lần, triển khai công tác hướng dẫn hồ sơ sổ sách, kỹ năng nghiệp vụ cán bộ Đoàn, tham gia  phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trao tăng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, triển khai các hội thi, hoạt động của Đoàn cấp trên…
Câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi được thành lập nhằm đoàn kết, tập hợp, nâng cao chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ và chất lượng hoạt động Đội cho đội ngũ giáo viên-Tổng phụ trách Đội, tạo môi trường học tập trao đổi kinh nghiệm về những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi.    Với số lượng 52 thành viên, Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 01 lần/quý; nội dung hoạt động theo chủ đề, chủ điểm, theo chương trình công tác Đội do Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo, định hướng, đảm bảo theo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; kịp thời cập nhật những kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi; đồng thời, lồng ghép tổ chức các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”, thăm, tặng quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hình thức sinh hoạt được luân chuyển theo từng liên đội; đẩy mạnh chương trình Khăn hồng tình nguyện trong lực lượng Tổng phụ trách Đội.
2. Bên cạnh những kết quả đạt được, Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn trường học và Câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi còn gặp một số khó khăn, hạn chế: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chưa hội ý thường xuyên nên việc đề ra chương trình hoạt động cho Câu lạc bộ còn nhiều hạn chế, các thành viên bị động trong việc sắp xếp lịch dạy học tại trường; nội dung sinh hoạt chưa thật sự phong phú, hấp dẫn, nên chưa thu hút sự tham gia của các thành viên; một số thành viên CLB chưa thật sự nhiệt tình tham gia các đợt sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển CLB; một số Ban Giám hiệu nhà trường chưa tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn trường học tham gia sinh hoạt câu lạc bộ; một số đơn vị huyện, thành Đoàn chưa thật sự quan tâm đến việc đôn đốc, nhắc nhở lực lượng cán bộ Đoàn trường học, Tổng phụ trách Đội tại địa phương tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam tự kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc không cử đại diện tham dự buổi làm việc ngày 11/4/2017.
3. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại; đồng thời, nhằm góp phần xây dựng Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn trường học và Câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi thời gian tới hoạt động hiệu quả, chất lượng, đảm bảo theo nội quy, quy chế đề ra, đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
3.1. Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh: Chỉ đạo Ban Chủ nhiệm 02 Câu lạc bộ rà soát và xác lập lại thành viên tham gia CLB trên tinh thần tự nguyện (thông qua đơn xin gia nhập Câu lạc bộ, có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường); xây dựng mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến các thành viên Câu lạc bộ về hình thức, nội dung, thời gian hoạt động, nhân sự Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Rà soát lại quy chế hoạt động, lấy ý kiến góp ý của các thành viên để  bổ sung cho phù hợp; gửi Quyết định kèm danh sách thành viên tham gia Câu lạc bộ, chương trình hoạt động năm (gồm: thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt) cho các thành viên và các đơn vị liên quan; tổ chức họp bầu chọn Ban Chủ nhiệm mới với tiêu chí nhiệt tình, năng động, sáng tạo góp phần điều hành Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả; hàng năm tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng và đề xuất cấp trên tuyên dương, khen thưởng.  
3.2. Rà soát, thiết lập các kênh thông tin khác nhau nhằm kết nối các thành viên của Câu lạc bộ (mail, facebook, số điện thoại, zalo …); Nội dung sinh hoạt cần tập trung theo hướng: tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn-Đội cho thành viên; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, sinh hoạt, hoạt động dã ngoại giữa các thành viên với nhau; đẩy mạnh chương trình “Khăn hồng tình nguyện”, “Vì đàn em thân yêu”… cho các thành viên; đồng thời báo cáo kết quả sau mỗi kỳ sinh hoạt.
3.3. Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm, Hội đồng Đội các huyện, thành phố: Tiếp tục phối hợp ngành Giáo dục-Đào tạo cùng cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí cho lực lượng Giáo viên Tổng phụ trách, cán bộ Đoàn trường học tham gia 02 Câu lạc bộ; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, con người trong các kỳ sinh hoạt của 02 Câu lạc bộ tại các trường đăng cai; tuyên dương khen thưởng và đề xuất Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh khen thưởng, xét danh hiệu thi đua hàng năm cho những cá nhân tham gia tích cực 02 Câu lạc bộ.
3.4 Đề nghị Ban Thanh thiếu nhi-Trường học tỉnh Đoàn: Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp ngành Giáo dục-Đào tạo quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho lực lượng giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn trường học tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt của 02 Câu lạc bộ; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động 02 Câu lạc bộ cho Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh; nghiên cứu, đề xuất hình thức động viên, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân tham gia tích cực Câu lạc bộ.
Trên là một số ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh. Đề nghị các đơn vị, phòng ban liên quan triển khai thực hiện.Nơi nhận:
- TT Tỉnh Đoàn;
- Sở GD-ĐT;
- NTN, TT HĐTTN tỉnh, BCN 02 CLB;
- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh; Đoàn trường CĐSP;
- Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố;
- BGH các trường có thành viên tham gia 02 CLB;
- Lưu VP, ban TT’N-TH, đăng Web.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)


Vũ Thị Thùy TrangKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét