25 thg 2, 2012

CÁC TRANH ĐẠT GIẢI CAO TẠI CUỘC THI VẼ TRANH NĂM 2012, CHỦ ĐỀ: “PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRONG HỌC ĐƯỜNG”

BẢNG A (LỚP 1 ĐẾN LỚP 3)

Nhất bảng A:

Nhì bảng A:
Nhì bảng A:
Các bài đạt giải 3 bảng A
BẢNG B (TỪ LỚP 4 ĐẾN LỚP 6)
Nhất bảng B
Nhì bảng B
Nhì bảng B
Các tranh đạt giải 3 bảng B
BẢNG C (TỪ LỚP 7 ĐẾN LỚP 9)
Các tranh đạt giải Nhì bảng C

1 nhận xét: