25 thg 10, 2012

Nhà Thiếu nhi Ninh Thuận tổng hợp gởi tranh tham gia cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông” Và cuộc thi “Ước mơ của em về một Việt Nam không còn bệnh Lao”Sau hơn 01 tháng triển khai cuộc thi, Nhà thiếu nhi đã nhận được hàng chục lượt các các nhân, đơn vị đến nộp tranh. Số lượng bài thi thu về khá lớn so với các cuộc thi đã được triển khai trước đây. Một vài số liệu cụ thể như sau:
Một số tranh tiêu biểu về đề tài
"Ước mơ của em về một Việt Nam không còn bệnh lao"
a/ Đối với cuộc thi “Ước mơ của em về một Việt Nam không còn bệnh Lao”:
- Tổng số tranh toàn tỉnh do Nhà thiếu nhi tập hợp là 628 bài.
- Đơn vị trường có số lượng tranh nộp nhiều nhất là trường Tiểu học Thành Sơn với 158 bài;
- Đơn vị huyện-thành có số lượng tranh nộp nhiều nhất là đơn vị Phan Rang với  332 bài (6 đơn vị); riêng Ninh Ninh Hải là 296 bài (07 đơn vị).


b/ Đối với cuộc thi “Thiếu nhi Việt nam với An toàn giao thông”:
- Tổng số tranh toàn tỉnh do Nhà thiếu nhi tập hợp là 4.282 bài.
- Đơn vị trường có số lượng tranh nộp nhiều nhất là trường THCS Trương Định với 1.090 bài;
- Đơn vị huyện-thành có số lượng tranh nộp nhiều nhất là đơn vị Ninh Phước với 2.409 bài;
Phòng Nghiệp vụ kiểm tra tranh trước khi gởi dự thi
- Tỉ lệ tham gia nộp tranh trong tổng số các đơn vị trường học trong mỗi huyện-thành là đơn vị Ninh Hải với 13 trường;

Mặc dù công tác triển khai được chỉ đạo thường xuyên đến các đơn vị huyện-thành trong thời gian dài. Tuy nhiên, một số đơn vị huyện không tham gia như Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam, Bác Ái (chưa rõ lý do), ngoài ra một số đơn vị trực tiếp gởi tranh về Ban Tổ chức cuộc thi tại Hà Nội;
Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam với ATGT” được triển khai cùng lúc với cuộc thi “Ước mơ của em về một Việt Nam không còn bệnh Lao”, do đó một số trường học chỉ chọn một đề tài để các em tham gia thi.
Một tranh vẽ chủ đề "Thiếu nhi Việt nam với ATGT"
của em M.Thiên trường TH Phước Mỹ 1
Có thể nói, với sự chỉ đạo và triển khai tích cực của Hội Đồng Đội tỉnh, Nhà thiếu nhi tỉnh, sự cộng tác tích cực của huyện-thành Đoàn, Phòng Giáo dục các huyện-thành và trên hết là sự tham gia đầy trách nhiệm của BGH, Tổng phụ trách và thiếu nhi nên cuộc thi lần này đã thu hút được đông đảo các em thiếu nhi tham gia.
Đề tài của hai cuộc thi vẽ tranh cũng là vấn đề mà toàn xã hội đang quan tâm nên được đông đảo thiếu nhi tham gia hưởng ứng. Các bức tranh đã thể hiện được các vấn đề tiềm ẩn xảy ra mất ATGT hoặc đề cao các ứng xử văn hóa trong giao thông, đề cao tính tương thân-tương ái của cộng đồng đối với người mắc bệnh lao.

(Xem thêm kế hoạch triển khai cuộc thi)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỞI TRANH THAM DỰ

1/ Thi Vẽ tranh “Phòng chống Lao”
Thời gian: 10/10/2012
1- Tiểu học Khánh Hội (Ninh Hải)                                  04 bài
2- Tiểu học Mỹ Bình (Phan Rang)                                  32 bài
3- Tiểu học Tri Thủy (Ninh Hải)                                     03 bài
4- Tiểu học Tấn Tài 3                                                    27 bài
5- Tiểu học Bảo An 1                                                    29 bài
6- Tiểu học Hộ Diêm (Ninh Hải)                                    50 bài
7- Tiểu học Thành Sơn                                                  158 bài
8- Tiểu học Đông Hải 1                                                 04 bài
9- Tiểu học An Xuân (Ninh Hải)                                    14 bài
10- Tiểu học An Nhơn (Ninh Hải)                                  09 bài
11- THCS Lê Văn Tám                                                 19 bài
12- THCS Ngô Sỹ Liên (Ninh Hải)                                 181 bài
13- THCS Đinh Bộ Lĩnh (Ninh Hải)                               05 bài
 Tổng cộng:                                                                 628 bài

2/ Thi vẽ tranh “TN Việt Nam với ATGT”
a/ Huyện Ninh Phước                                             2.409
1- Tiểu học Hiếu Lễ                                                      28
2- Tiểu học Hoài Nhơn                                                  27
3- Tiểu học Mỹ Nghiệp                                                  40
4- Tiểu học Phú Quý 2                                                 453
5- Tiểu học Thành Tín                                                   58
6- Tiểu học Phước Khánh                                              64
7- THCS Trương Định                                               1.090
8- THCS Phước Vinh                                                    05
9- THCS Đổng Dậu                                                      07
10- THCS Nguyễn Thị Minh Khai                                  47
11- THCS Huỳnh Phước                                               85
12- THCS Trần Thi                                                     242
13- THCS Nguyễn Tất Thành                                      263
b/ Huyện Ninh Hải                                                 1.375
1- Tiểu học Gò Đền                                                      176
2- Tiểu học An Nhơn                                                     25
3- Tiểu học Thủy Lợi                                                    125
4- Tiểu học Khánh Hội                                                  10
5- Tiểu học Vĩnh Hy                                                      09
6- Tiểu học Phương Cựu 3                                             15
7- Tiểu học Tri Thủy                                                      10
8- Tiểu học Phương Cựu                                                11
9- Tiểu học Hộ Diêm                                                   230
10- Tiểu học An Xuân                                                   47
11- THCS An Dương Vương                                         82
12- THCS Ngô Sỹ Liên                                                360
13- THCS Đinh Bộ Lĩnh                                                17
14-
c/ Thành phố PR-TC                                                  499
1- Tiểu học Thành Sơn                                                 179
2- Tiểu học Mỹ Bình                                                      42
3- Tiểu học Tấn Tài 3                                                   103
4- Tiểu học Bảo An 1                                                   129
5- Tiểu học Đông Hải 1                                                 04
6- Trường THCS Trần Phú                                            42
Tổng cộng:                                                               4.282 bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét